• info@germikeotel.com
  • Bozagakaraderbent - Pülümür

Tarihçe

En baştan vurgulamak gerekir ki Dersim coğrafyası, kirlenmemiş doğal/zengin florası nedeniyle gerçek anlamda bir “sıhhat mekanı”dır. Bundan dolayıdır ki bu coğrafyada insan ömrü her zaman ülke ortalamasının üzerinde olmuştur. Bununla birlikte burada öyle mekanlar vardır ki sıhhat deneyiminin adeta billurlaşmış örnekleri gibi durur. Pülümür ilçe merkezine yaklaşık on kilometre uzaklıktaki GERMIKE bunlardan birisidir. Çeşitli hastalıkların tanığı ve tedavi edicisi, onbinleri bulan bireylerin dinlenme alanı olarak Pülümür'ün ve dolayısıyla Dersim'in tarihinde çok önemli ve özel yeri vardır. 


Sözlü anlatılara göre GERMIKE”nin kullanıcıları sadece çevre köylerden değil, Pülümür dışından da bazen saatlerce hatta eski zamanlarda günlerce yürüyerek geldikleri bir umut mekanı olmuştur.  Orada suyla temas etmek pek çok insan için bir kurtuluş, bir çare olarak algılanmıştır. Belki de bu  durumun etkisiyle bölgedeki Alevi toplumu için de yeri geldiğinde kurbanların kesildiği, niyazların dağıtıldığı bir kutsal mekan olarak da işlev görmüştür. Dolayısıyla sadece sağlıkla ya da dinlenmeyle ilgili değil, inançsal fonksiyonları da olan özel bir mekan olarak kalmıştır yüzyıllarca. 

Diğer yandan GERMIKE'nin bulunduğu bölge pek çok özelliği nedeniyle tarihi bir alan olarak da nitelenebilir. Tunceli'den Pülümür'e doğru yolculuğun son üç kilometresinde sağ taraftaki eski “Yatılı Bölge İlköğretim Okulu”nun yanından Balpayam'a açılan yol tam da Pülümür'ün bu “tarihi coğrafyası”na gider. Burası adeta Pülümür'ün kadim kültürlerinin izlerini sürmeyi mümkün kılacak bir patika gibidir. Tarihi türbe mezarın bulunduğu Kırklar (Pergini) Köyü bu yolun çevresindedir. Bülent Ecevit'in “Hititli, Selçuklu, Ermeni, Kürt, Türk” diye kültürel çeşitliliğe gönderme yaptığı “Pülümür'ünYaşsız Kadını” şiirine konu olan kadını tanıdığı Hasangazi Köyü ve Pir SultanAbdal'ın mekanı olduğuna inanılan Hacılı Köyü de bu yol çevresindedir.

 


Antranik'in Seyahatnamesinde adı geçen ve Osmanlı dönemi Pülümür'ün de hem Kaymakam hem de kanaat önderi olarak bilinen Şah Hüseyin Bey konağının bulunduğu Ağaşenlik Köyü de bu yolun üzerindedir. Gerek Osmanlı arşivlerinde ve gerekse Ermeni yazınında adı geçen; Rabat, Közlüce, Altınhüseyin, Kızılmescit, Bozağa Karaderbent, Karagöl ve Nohutlu köyleri bu güzergaha serpiştirilmiş gibidir. Bunların hemen hepsinde yüzlerce yıllık tarihin hem mekânsal hem de toplumsal izlerini görmek
mümkündür. Bugün artık yıkılmaya yüz tutmuş eski evler, bunlar arasında canlı kalabilmiş tarihi Hacılı Cemevi, Ermeni toplumuna ait kilise kalıntıları, koç başlı mezar taşları, türbeler,Alevi inanç mekanları ve hatta yerel kültürün çok kendine has örnekleri olarak `noletme`1 noktaları ile bölge keşfedilmemiş bir kültür havzasıdır.

Bütün bu tarihsel varlıklara eşlik eden toplumsal anlatılar da oldukça canlıdır. Kuşaklar boyu aktarılarak gelen “Ermenilerin gidişi”, “38 kırımı”, hayatlarının yaklaşık on yılını sürgünde geçirmek zorunda bırakılan Pülümürlü sürgünlerin öyküleri vb. bu bölgede hemen her yaş grubundan dinlenilebilir.

GERMIKE işte bu tarihsel, doğal ve inançsal güzergah üzerindedir. Bozağa Karaderbent Köyünün hemen altında küçük bir akarsunun kenarında; sessizce akan sıcak kaynak suyu, buharı ve hafif sarı rengi ile ayırtedilebilen bir özel mekandır. Türkçede “kaplıca” İngilizcede “Termal” ve Almancada “Terme” vb. sözcüklerin Kırmancıkide karşılığı olan Germıke uzmanlarına göre yüzlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu durum Germıke'nin aslında bölgede tüm kadim kültürler tarafından uzun yıllar kullanıldığı anlamına gelir. Sözlü anlatılara göre GERMIKE de yapılaşma olmadan önce üzeri yapraklarla kapatılmış topraktan bir havuz olarak sırayla erkekler ve kadınlar tarafından kullanılmıştır. Çok uzun yıllar bu şekilde kullanıldıktan sonra 1950'li yıllarda nispetten daha iyi bir dinlenme imkanına kavuşmuştur.

Kayıtlara göre buradaki ilk yapı 1957 yılında Tunceli Valiliği İl Özel İdaresi adına Hasan Hüseyin Alkış tarafından yapılmıştır. Erkekler ve kadınlar için iki ayrı bölüm olarak tasarlanıp inşa edilen Germıke günümüze kadar bu şekilde kullanılmıştır. 

 

Rezervasyon ve Sorularınız

Bizlere rezervasyon, öneri, şikayet ve taleplerinizi aşağıdaki numaradan iletebilirsiniz.


+90 532 765 01 50