• info@germikeotel.com
  • Bozagakaraderbent - Pülümür

Sürdürülebilirlik Politikamız

GERMİKE TERMAL OTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARIMIZ

1 - İsrafın engellenmesi adına yalnızca ihtiyaç kadar ürün alıp tüketerek bu sayede gereksiz tüketimin önüne geçmeyi amaçlıyoruz.

2 - Tüketirken diğer canlıların ihtiyaçlarının da hesaba katılması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten Sürdürebilirlik teriminin anlamı da başka canlıların yaşamlarını bugün ve gelecekte tehlikeye sokmadan üretim ve tüketim yapmaktır.

3 - Enerjiyi verimli kullanmamız gerektiğinin bilincindeyiz ve sağlanabilecek ölçüde özellikle 2023 yılı itibariyle yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı esas edinmiş durumdayız. Bu konuyla alakalı araştırmalarımız ve çalışmalarımız devam etmektedir.

4 - Geri dönüşümü yapılabilen ürünleri kullanarak doğal kaynakların azalmasını ve daha fazla enerji tasarrufu yapılmasını amaçlıyoruz.

5 - Atıkların ayrışmasına ciddi anlamda önem veriyoruz. Atıkların ayrılması, yeni ürünler yapılırken geri dönüştürülebilir malzemelerin yeniden kullanılmasını sağladığının bilincindeyiz.

6 - Faaliyetlerimiz sonrasında çevreye verebileceğimiz zararı en az seviyeye indirmeyi, doğal kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılabilmesi için çağın gelişimlerine ayak uydurmayı Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuat ve standartlara uymayı, yasal gereklerin ötesinde çevrenin ve doğal hayatın korunmasına özen göstermeyi, çevre ile ilgili çalışmalarımızı tüm personelimiz misafirlerimiz ve tedarikçilerimiz ile paylaşarak entegrasyon sağlamayı amaç ediniyoruz.